• info@biopallo.com

Biopallon tarina

”Biopallon äiti”, Claus Roström oli mikrobien innostama vuonna 1991. Hänen kaverinsa sveitsiläisessä laboratoriossa oli innokas mikrobien tutkija. He kokeilivat ja kehittivät tehokasta mikrobikantaa orgaaniselle jätteelle. Claus lähestyi asiaa tekniseltä näkökulmalta. Yhdessä he tutkivat, pilotoivat ja onnistuivat löytämään uudenlaisen aerobisen prosessin jätteen nopealle kompostoinnille.

”Biopallon isä”, Matti Saastamoinen oli jo lapsena kypsynyt ihmettelemään vesistöjen huonontuvaa tilaa hypättyään uimaan Kiuruveden samentuviin vesiin. Miksi vedet huononivat? Miten luonnonmukaisuutta voitaisiin palauttaa? Matin energinen persoona uppoutui liiketalouden syövereihin, mutta vesistöjen ongelma otti pähkäilevän paikkansa hänen pallossaan.

Kun sitten Matti Saastamoinen ja Claus Roström sattumalta tapasivat v. 2000, syntyi rönsyilevien keskustelujen päätteeksi molempia voimakkaasti sytyttävä idea, Biopallo Systems Oy.

Ensimmäinen proto

Matti ja Claus saivat rahoituksen ensimmäisen proton valmistamiseen ja jo v. 2002 päästiin ajamaan ensimmäiset eläinperäiset jätteet lupaavin tuloksin.

Biopallo Systems Oy oli mukana demoamassa v. 2004 Bioso-hankkeessa, jossa kehitettiin prosessia ja laitteistoa pienessä mittakaavassa ja todennettiin prosessin toimivuus.

Biopalloprosessilla voitiin käsitellä erilaisia biomassoja ja hajotettua orgaaninen biomassa hydralisoiduksi, hygienisoiduksi raakakompostiksi.

Ensimmäisenä tavoitteena piti todentaa, että biopallolla voidaan tehdä orgaanisia lannoitteita prosessiteollisuuden mukaisesti.

Toisena keskeisenä tavoitteena on biopallon oman prosessinhallinnan kehittäminen, ohjelmistojen päivittäminen ja uuden ohjausyksikön kehittäminen.

Kolmantena sivuvirtojen hiilidioksidin ja lämmön hyödyntäminen.

Hyvistä tuloksista ja rahoituksesta huolimatta v. 2006 ei saatu yleisen asenteen vuoksi jätevirtoja vielä käyttöön, jonka vuoksi Biopallo System Oy ja hieno prototyyppi jäivät odottamaan ”maailman valmistumista”. Vasta vuonna 2016 astui voimaan laki, joka kielsi orgaanisten jätteiden kaatopaikalle viennin.

Tiimin muodostuminen

Saastamoinen Mattikin odotti eikä luopunut ajatuksesta ja kun aika kypsyi, alkoi markkinoida kuviota uudelleen.

Niinpä kesällä 2017 asiakas otti yhteyttä ja syyskuussa Savonia tuli protoon kumppaniksi ja alettiin kasata tiimiä. Tässä vaiheessa kokenut ympäristöteknologian tuotekehittäjä Anssi Suhosen astui remmiin.

Kovan valmistelu-urakan palkintona helmikuussa 2018 Business Finlandilta saatiin rahoitus projektille.

Tiimiin tuli toimariksi Kaija Saastamoinen lyömään tahtipuikkoa.

Maailma on valmis

Sitten natsasi, kun huhtikuussa 2018 Suhosen Anssi pääsi pitämään napakat hissipuheensa ja vakuutti kovan ammattituomariston.

Muunnetaan orgaaninen biojäte arvokkaaksi lannoiteraaka-aineeksi pikaisella kompostoinnilla. Orgaanisen jätteen kuljetuksia ja massiivisia varastoja ei tarvita nopean kompostoinnin toimiessa tehokkaasti. Lopputuotteena saadaan laadukas ja ravinteikas multa. Pellot palautuvat huokoisiksi ja takaisin luonnolliseen tilaansa, tulee humusta ja tärkeä mikroeliöstö palaa peltoihin luonnollisella tavalla. Ravinteet sitoutuvat lannoitepetiin eivätkä valu vesistöihin. Ympäristön myrkkypitoisuudet laskevat ja luonto puhdistuu. Lisäksi hiilidioksidi otetaan talteen ja siten kasvihuonepäästöt vähenevät. Ravinteiden kierto toteutuu ja mikä tärkeintä meille kaikille, ruuan laatu paranee.

sanoi Anssi ja Biopallo voitti Tahkon pitching-kilpailun.

Siitä alkoi kauhea pyöritys.

Onnittelut Pitchauksen voitosta julistettiin jopa New Yorkin Times Squaren isosta näytöstä.

Alkoi kiireinen Proton modaus ja massiivinen pilottivaihe yhteistyössä asiakkaan kanssa kesäkuussa 2018.

Nyt sitten toivorikkaana touhutaan tuotteistamisen kimpussa ja kansainvälistymisen tiellä.